การเตรียมตัวเข้ารับบริการ


- เลือก Package


ประเภทของผู้รับเข้าบริการ


- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้สิ่งที่ต้องนำมาในวันเข้ารับบริการ


   1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแล
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ และญาติผู้ดูแล
   3. ประวัติการรักษาโดยละเอียด
   4. ค่าบริการเดือนแรก + เงินประกัน 1 เดือน (หรือตาม Package ที่เลือก) **ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค และค่าส่วนกลาง
   5. ของใช้ส่วนตัวผู้สูงอายุ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ และยาประจำตัวผู้สูงอายุ


บริการเพิ่มเติม...


1. พนักงานดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริบาลมืออาชีพ
2. ห้องพักติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
3. ห้องน้ำติดเครื่องทำน้ำอุ่น
4. สถานที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
5. กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมทางศาสนา
6. อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวตามมาตรฐาน อาทิ เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม และยาสีฟัน
7. บริการซักรีด เสื้อผ้า และเครื่องนอน และอาหาร
8.กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนเรามีรถตู้รับส่งกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง