บ้านครูเอื้อ

       บ้านครูเอื้อ ใครมาตลาดน้ำอัมพวาพลาดไมได้ที่จะต้องมาแวะกันที่บ้านครูเอื้อ หรือ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ก่อตั้งวงสุนทราภรณ์ นั่นเอง ทำไมบ้านครูเอื้อ ถึงอยู่ที่อัมพวาล่ะ คำตอบคืออัมพวาเป็นบ้านเกิดของครูเอื้อ นั่นเอง บ้านครูเอื้อเป็นอาคารไม้โบราณ ริมคลองอัมพวา แสดงชีวประวัติและผลงานของครูเอื้อ พร้อมกับเปิดเพลงของสุทราภรณ์ ได้บรรยากาศคลาสสิคเก่าๆ