อุทยาน ร.2

       อุทยาน ร.2 อยู่ใกล้กับตลาดน้ำอัมพวาเพียงขับข้ามคลองอัมพวามา เข้าทางวัดอัมพวัน ก็จะพบกับ เรือนไทยสวยๆ 4 หลัง ในสวนที่มีพันธุ์ไม้นานาชนิด จัดอยู่อย่างร่มรื่น บนเรือนไทยที่ว่านี้ เป็นพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ภายในมีพวกข้าวองเครื่องใช้สมัยโบราณ จัดแสดงอยู่ในตู้กระจก บางอย่างก็ไม่ได้วางในตู้กระจก อย่าไปเผลอจับนะคะ ของเก่าแก่ต้องช่วยกันรักษา