อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

       อาสนวิหารแม่พระบังเกิด โบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอริกที่มีอายุกว่า 100 ปี อยู่เลยอุทยาน ร.2 ไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร โบสถ์จะอยู่ทางซ้ายมือ ที่อยากแนะนำให้มาเที่ยวชมที่นี่ก็เพราะว่า สถาปัตยกรรมในแบบ Gothic โบสถ์แม่พระบังเกิด สวยงามมาก และค่อนข้างใหญ่ ภายในโบสถ์ ตกแต่งด้วยภาพเขียนและกระจกสีสวยงามมากๆ