วัดอัมพวันเจติยาราม

       วัดอัมพวันเจติยาราม หรือจะเรียกว่าวัดอัมพวาก็ได้ เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 1 ในอุโบสถมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่สมเด็จพระเทพทรงให้เขียนขึ้น ใครมาอัมพวาอย่าลืมมาแวะมาไหวะพระกันที่นี่ก่อนนะคะ