พิพิธภัณฑ์ขนมไทย

       พิพิธภัณฑ์ขนมไทย อยู่ที่อาคารเอนกประสงค์เทศบาลอัมพวาอยู่ติดริมแม่น้ำ ในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงขนมไทยหลากหลายชนิด อย่าเผลอไปหยิบทานนะคะ เพราะเป็นแบบจำลองที่จัดอยู่ในรูปแบบร้าน เรือ หรือว่าหาบขายของ