พิพิธภัณฑ์เมื่อวันก่อน

       พิพิธภัณฑ์เมื่อวันก่อน ตั้งอยู่แถวร้านชานชาลา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ เรือโบราณเก่าๆ อุปกรณ์การทำมาหากิน หรือ ของใช้ในชีวิตประจำวัน